Activitats de l’Associació

Cens d’ocells hivernants
Activitat que es realitza tradicionalment durant el mes
de gener a la major part de zones humides europees
per tal de censar els efectius ornitològics de forma el
més precisa possible a tot el continent.
L’activitat consisteix en la prospecció minuciosa de tot
el Delta per petits grups equipats amb prismàtics i
telescopis terrestres i identificar tots els ocells i les
quantitats en que es troben. Cada grup d’aus té una
manera característica de ser censada: les ardeides es
compten quan entren als dormiders, els ànecs al seu
lloc de repòs, els limícoles directament al camp, etc.
En aquesta activitat els voluntaris realitzen tasques de suport dels ornitòlegs més
experts. L’horari de participació pot ser durant tot el dia o per les tardes per censar
els dormiders d’ardeides.

Salvament de peixos als canals
Cada any, un cop finalitzada la recol·lecció d’arròs
al Delta, se tanquen les comportes que alimenten
els canals de rec que neixen a l’Assut de Xerta-
Tivenys. Això ha provoca que milers de peixos de
diferents espècies es quedin atrapats als canals
durant els mesos hivernals. Per tal d’evitar la seva
mort, el Parc Natural s’encarrega del rescat i
posterior alliberament en zones òptimes. L’activitat
consistirà en col·laborar en el rescat de peixos dels
canals i el seu trasllat a zones de supervivència
assegurada. Durant tot el mes de febrer i possiblement part de març.

Neteja General del Parc Natural
Com sempre … el gran problema d’imatge del Delta !!!
Aquest problema es fa especialment greu quan la brossa s’acumula en una zona
delimitada com a Parc Natural. Les característiques de les costes del delta propicien
l’acumulació de materials desprès d’algun temporal de llevant, de les procedents del
propi Riu, de la mar Mediterrània o de les estacions de bombeig de tot el Delta.
També cal distingir entre la les deixalles naturals (canyes, branques, …) de les
inorgàniques (embalatges, plàstics, ampolles, PVC’s, llaunes, etc. d’origen antròpic).
El moment òptim de neteja són les setmanes prèvies a Setmana Santa, un dels
moments de màxima afluència de visitants al Parc i per tant una manera
d’aconseguir que les zones més visitades estiguin el més presentables possible i a
la vegada, és el moment previ a la instal·lació de les colònies de cria dels ocells
marins i aquàtics, per la qual cosa el destorb serà mínim i el benefici de neteja
d’alguna d’aquestes àrees serà important.
Es fa una jornada de neteja general
concentrant els esforços en les zones més
visitades pels turistes, però sense descartar
actuar en alguna altra zona en funció de la
gent que hi participi. Es tracta d’intentar
implicar el màxim número de voluntaris, gent
sensibilitzada i als mitjans de comunicació.
L’objectiu principal és sensibilitzar la població
respecte el greu problema de la brossa al
Delta.

Cens d’Aus Nidificants
Igual que amb el cens d’aus hivernants, cada any al final de la primavera o
començament d’estiu, segons les colònies d’ocells que s’hagin de prospectar, es
realitza un cens d’ocells nidificants al Delta. Cada quatre anys s’alternen els censos
d’aus marines (gavines i xatracs, ), els ànecs, els ardeids (martinets i agrons), i els
limícoles. Els resultats es publiquen a l’Informatiu del Parc.
Anellaments d’ocells marins
Cada estiu, el Parc realitza diferents campanyes
d’anellament d’ocells marins colonials com ara la
gavina corsa (Larus audouinii), la gavina capblanca
(Larus genei) i el xatrac becllarg (Sterna sandvicensis).
Els anellaments científics d’aquestes espècies

permeten conèixer molts aspectes de la biologiad’aquests ocells. La funció a realitzar és la de donarsuport a les diferents modalitats de captura de les aus, i col·laborar amb el trasllat
dels polls per ser anellats primer, i alliberats posteriorment.

Reforç del Centre d’Informació del Parc
Durant els mesos d’estiu l’afluència de visitants a
diverses zones sensibles del Parc s’incrementa de forma
espectacular. Totes elles estan reforçades durant les
èpoques de nidificació per guardes auxiliars que estan
presents durant el dia. Igualment es reforcen els centres
d’Informació de la Casa de Fusta i l’Ecomuseu durant
aquest període. Fora convenient però, reforçar al
personal d’informació de l’Ecomuseu i la Casa de Fusta
durant els matins, especialment entre les 11 i les 13 h. moment de màxima afluència
de visitants.
La feina consistiria en donar informació a tots els visitants dels centres, remarcant
els valors naturals de la zona i les limitacions d’us de l’espai per part del públic. Com
sempre qualsevol ajuda serà benvinguda.

Dia mundial de les Aus
Aquesta diada es celebra de forma multitudinària a la
major part d’espais naturals de l’Estat de forma regular.
L’objectiu de la diada és divulgar el coneixement dels
ocells i la seva problemàtica de conservació, especialment
entre la població local.
Durant la Jornada hi ha previst l’habilitació de punts fixes
d’observació d’ocells a diverses llacunes del Delta amb
experts en ornitologia amb telescopis i demostració sobre
el procés d’anellament d’ocells a la Casa de Fusta.
La feina per part dels voluntaris consistirà en atendre en grup els diferents
observatoris del Parc, informant els visitants de les aus observables en aquell indret.
En cada grup hi haurà com a mínim una persona entesa en aus.

Coastwatch
Es tracta d’una de les activitats amb més tradició entre el
voluntariat ambiental a Europa que te com objectiu
conèixer l’estat de conservació de les costes europees.
Durant un dia i en grups reduïts es recorren trams de costa
per tal de fer una diagnosi de l’estat de les platges i les
costes. Tots els voluntaris que participen segueixen el
mateix protocol d’observació i usen els mateixos elements de control. Habitualment
durant el mes de novembre.

Dia Mundial del Voluntariat
Aquesta jornada serveix de punt de trobada de tots els voluntaris. Els darrers anys
s’han combinat sortides guiades amb xerrades de temàtica diversa. Després es dina
conjuntament i es selecciona el Voluntari/a de l’any. Primera setmana de desembre.
Microactivitats
Activitats habituals de la gestió pròpia del Parc –habitualment entre setmanaobertes
als voluntaris i voluntàries que disposin de temps en aquesta franja horària:
Ensobrar informatius.
Informació general-faunística des dels miradors.
Localització de punts de salvaments de peixos.
Reforç els caps de setmana i ponts als centres d’informació del PNDE.
Centre de Documentació: buidar diaris, separates…
Reforç al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell.
Reforç al Centre ictiològic del Parc.
Lectura d’anelles d’ocells.
Manteniment d’arbres.

Cens d’ocells hivernants
Activitat que es realitza tradicionalment durant el mes
de gener a la major part de zones humides europees
per tal de censar els efectius ornitològics de forma el
més precisa possible a tot el continent.
L’activitat consisteix en la prospecció minuciosa de tot
el Delta per petits grups equipats amb prismàtics i
telescopis terrestres i identificar tots els ocells i les
quantitats en que es troben. Cada grup d’aus té una
manera característica de ser censada: les ardeides es
compten quan entren als dormiders, els ànecs al seu
lloc de repòs, els limícoles directament al camp, etc.
En aquesta activitat els voluntaris realitzen tasques de suport dels ornitòlegs més
experts. L’horari de participació pot ser durant tot el dia o per les tardes per censar
els dormiders d’ardeides.
Foto: Tècnics realitzant un cens de limícoles.
Salvament de peixos als canals
Cada any, un cop finalitzada la recol·lecció d’arròs
al Delta, se tanquen les comportes que alimenten
els canals de rec que neixen a l’Assut de Xerta-
Tivenys. Això ha provoca que milers de peixos de
diferents espècies es quedin atrapats als canals
durant els mesos hivernals. Per tal d’evitar la seva
mort, el Parc Natural s’encarrega del rescat i
posterior alliberament en zones òptimes. L’activitat
consistirà en col·laborar en el rescat de peixos dels
canals i el seu trasllat a zones de supervivència
assegurada. Durant tot el mes de febrer i possiblement part de març.
Foto: Voluntaris i personal del Parc rescatant peixos al canal de l’Esquerra.
2
Neteja General del Parc Natural
Com sempre … el gran problema d’imatge del Delta !!!
Aquest problema es fa especialment greu quan la brossa s’acumula en una zona
delimitada com a Parc Natural. Les característiques de les costes del delta propicien
l’acumulació de materials desprès d’algun temporal de llevant, de les procedents del
propi Riu, de la mar Mediterrània o de les estacions de bombeig de tot el Delta.
També cal distingir entre la les deixalles naturals (canyes, branques, …) de les
inorgàniques (embalatges, plàstics, ampolles, PVC’s, llaunes, etc. d’origen antròpic).
El moment òptim de neteja són les setmanes prèvies a Setmana Santa, un dels
moments de màxima afluència de visitants al Parc i per tant una manera
d’aconseguir que les zones més visitades estiguin el més presentables possible i a
la vegada, és el moment previ a la instal·lació de les colònies de cria dels ocells
marins i aquàtics, per la qual cosa el destorb serà mínim i el benefici de neteja
d’alguna d’aquestes àrees serà important.
Es fa una jornada de neteja general
concentrant els esforços en les zones més
visitades pels turistes, però sense descartar
actuar en alguna altra zona en funció de la
gent que hi participi. Es tracta d’intentar
implicar el màxim número de voluntaris, gent
sensibilitzada i als mitjans de comunicació.
L’objectiu principal és sensibilitzar la població
respecte el greu problema de la brossa al
Delta.
Foto: L’any 2006, els voluntaris van recollir més de 4 Tn de brossa.
Cens d’Aus Nidificants
Igual que amb el cens d’aus hivernants, cada any al final de la primavera o
començament d’estiu, segons les colònies d’ocells que s’hagin de prospectar, es
realitza un cens d’ocells nidificants al Delta. Cada quatre anys s’alternen els censos
d’aus marines (gavines i xatracs, ), els ànecs, els ardeids (martinets i agrons), i els
limícoles. Els resultats es publiquen a l’Informatiu del Parc.
Anellaments d’ocells marins
Cada estiu, el Parc realitza diferents campanyes
d’anellament d’ocells marins colonials com ara la
gavina corsa (Larus audouinii), la gavina capblanca
(Larus genei) i el xatrac becllarg (Sterna sandvicensis).
Els anellaments científics d’aquestes espècies
permeten conèixer molts aspectes de la biologia
d’aquests ocells. La funció a realitzar és la de donar
3
suport a les diferents modalitats de captura de les aus, i col·laborar amb el trasllat
dels polls per ser anellats primer, i alliberats posteriorment.
Foto: Els polls dins el corral abans d’ésser anellats. Autor: Joan Gil
Reforç del Centre d’Informació del Parc
Durant els mesos d’estiu l’afluència de visitants a
diverses zones sensibles del Parc s’incrementa de forma
espectacular. Totes elles estan reforçades durant les
èpoques de nidificació per guardes auxiliars que estan
presents durant el dia. Igualment es reforcen els centres
d’Informació de la Casa de Fusta i l’Ecomuseu durant
aquest període. Fora convenient però, reforçar al
personal d’informació de l’Ecomuseu i la Casa de Fusta
durant els matins, especialment entre les 11 i les 13 h. moment de màxima afluència
de visitants.
La feina consistiria en donar informació a tots els visitants dels centres, remarcant
els valors naturals de la zona i les limitacions d’us de l’espai per part del públic. Com
sempre qualsevol ajuda serà benvinguda.
Foto: recepció de l’Ecomuseu
Dia mundial de les Aus
Aquesta diada es celebra de forma multitudinària a la
major part d’espais naturals de l’Estat de forma regular.
L’objectiu de la diada és divulgar el coneixement dels
ocells i la seva problemàtica de conservació, especialment
entre la població local.
Durant la Jornada hi ha previst l’habilitació de punts fixes
d’observació d’ocells a diverses llacunes del Delta amb
experts en ornitologia amb telescopis i demostració sobre
el procés d’anellament d’ocells a la Casa de Fusta.
La feina per part dels voluntaris consistirà en atendre en grup els diferents
observatoris del Parc, informant els visitants de les aus observables en aquell indret.
En cada grup hi haurà com a mínim una persona entesa en aus.
Foto: Xiquets i xiquetes observant ocells.
Coastwacht
Es tracta d’una de les activitats amb més tradició entre el
voluntariat ambiental a Europa que te com objectiu
conèixer l’estat de conservació de les costes europees.
Durant un dia i en grups reduïts es recorren trams de costa
per tal de fer una diagnosi de l’estat de les platges i les
costes. Tots els voluntaris que participen segueixen el
4
mateix protocol d’observació i usen els mateixos elements de control. Habitualment
durant el mes de novembre.
Foto: Voluntari avaluant l’estat d’una platja.
Dia Mundial del Voluntariat
Aquesta jornada serveix de punt de trobada de tots els voluntaris. Els darrers anys
s’han combinat sortides guiades amb xerrades de temàtica diversa. Després es dina
conjuntament i es selecciona el Voluntari/a de l’any. Primera setmana de desembre.
Microactivitats
Activitats habituals de la gestió pròpia del Parc –habitualment entre setmanaobertes
als voluntaris i voluntàries que disposin de temps en aquesta franja horària:
Ensobrar informatius.
Informació general-faunística des dels miradors.
Localització de punts de salvaments de peixos.
Reforç els caps de setmana i ponts als centres d’informació del PNDE.
Centre de Documentació: buidar diaris, separates…
Reforç al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell.
Reforç al Centre ictiològic del Parc.
Lectura d’anelles d’ocells.
Manteniment d’arbres.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: